Arduin

Introductie

De Stichting Arduin is 1 januari 1996 opgericht en bestaat uit 125 woningen en 54 bedrijven en dagbestedingseenheden, welke te vinden zijn in Walcheren, de Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen. Ten dienste van 600 in- en externe cliënten zijn ruim 1100 medewerkers aan deze transmurale organisatie verbonden.  

Arduin heeft een brede expertise ontwikkeld in het geven van ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking op de domeinen wonen, werken, dagbesteding, scholing en vrije tijd. De kinderen, jong volwassenen, volwassenen en ouderen waar Arduin mee verbonden is, worden ondersteund vanuit de visie dat mensen met een beperking als vanzelfsprekend een plaats hebben in de maatschappij tussen alle andere mensen.

Arduin werkt volgens de standaarden van Shalock: o.a. emotioneel welbevinden, persoonlijke ontwikkeling en lichamelijk welbevinden. In 2004 behaalde de organisatie het ISO 9001-certificaat en sinds 2007 HKZ.

Missie van Arduin Mensen met een verstandelijke beperking zijn volwaardige burgers en participeren in de samenleving, worden als zodanig gerespecteerd en kunnen gebruikmaken van bestaande maatschappelijke faciliteiten. Mensen met een verstandelijke beperking die aangeven daaraan behoefte te hebben, worden aanvullende woon- en werk-/dagbestedingsmogelijkheden geboden vanuit de opvatting: 'gewoon wat kan, speciaal wat moet'. De benodigde zorg en diensten worden door de Stichting Arduin zo verleend dat mensen met een verstandelijke beperking:

 • zelf keuzes kunnen maken voor hun levensomstandigheden en persoonlijke toekomst; wonen, werken, leren en recreëren
 • behandeld en benaderd worden met respect en waardigheid
 • kunnen deelnemen aan de samenleving
 • ondersteuning krijgen die uitgaat van hun mogelijkheden en door middel van deze hulp mogelijkheden verder ontwikkelen en oefenen
 • relaties kunnen opbouwen en onderhouden met anderen

Zelfbepaling en ontplooiing zijn hierbij belangrijke begrippen om de mens met een verstandelijke beperking deelgenoot te laten zijn van een inclusieve samenleving.

Meer lezen? Zie http://www.arduin.nl

Werken bij Arduin

Stichting Arduin heeft regelmatig vacatures voor Gastvrouwen en -heren, die cliënten ondersteunen in het huishouden, en voor Zorgmedewerkers (niveau 4) die in een woning, dagbesteding of een bedrijf cliënten ondersteunen.

Kijk voor de actuele vacatures op de banenkrant op de site van Arduin, of neem contact op met een van de personeelsfunctionarissen.

Leren bij Arduin

Leren en stage

* Helpende zorg en welzijn niveau 2 BOL

* Verzorgende (IG) niveau 3 BOL

* Verpleegkundige niveau 4 BOL 

* Sociale dienstverlening BOL 

* Sociaal pedagogisch werker, niveau 3 en 4 BOL

* Medewerker Maatschappelijke Zorg (gehandicapten) niveau 3 en 4 BOL

* MBO Social Work

Werken en leren

* Verpleegkundige niveau 4 BBL

* De Suppportopleidingen van Arduin in samenwerking met ROC Zeeland: 3 jaar werken en leren naar SPW4 Supportwerker en 1,5 jaar werken en leren van niveau 3 naar niveau 4,

* BBL Sociaal pedagogisch werker / Medewerker Maatschappelijke Zorg (gehandicapten) niveau 4

* BBL Sociaal pedagogisch werker, niveau 4 BBL

HBO

* HBO Verpleegkundige Bachelor of Social Work Human Resource Management 

Overige mogelijkheden

Bij Arduin kun je ook terecht voor de eigen opleiding Supportwerker BBL, niveau 4 (erkend SPW 4) en voor Sociaal Juridisch Medewerker BOL. Arduin heeft ook een groot aanbod interne (kortdurende) cursussen.  

Berichten

  Postadres
  Arduin
  Postbus 85
  4330 AB Middelburg

  Bezoekadres
  Arduin
  Seissingel 4
  4333 GV Middelburg

  Contactgegevens
  Isabella Goeree en Maurits van Luijk (personeelsfunctionarissen)
  E-mail:
  Website: http://www.arduin.nl
  Telefoon: 0118-434500
  Fax: 0118-434599

  Actuele vacatures