Arduin

Introductie

De Stichting Arduin is 1 januari 1996 opgericht en bestaat uit ruim 125 woningen en 50 bedrijven en dagbestedingslokaties, welke te vinden zijn in Walcheren, de Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen. Ten dienste van ca. 600 in- en externe cliŽnten zijn ruim 1100 medewerkers aan deze transmurale organisatie verbonden. †

Arduin heeft een brede expertise ontwikkeld in het geven van ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking op de domeinen wonen, werken, dagbesteding, scholing en vrije tijd. De kinderen, jong volwassenen, volwassenen en ouderen waar Arduin mee verbonden is, worden ondersteund vanuit de visie dat mensen met een beperking als vanzelfsprekend een plaats hebben in de maatschappij tussen alle andere mensen.

Arduin werkt volgens de standaarden van Shalock: o.a. emotioneel welbevinden, persoonlijke ontwikkeling en lichamelijk welbevinden. In 2004 behaalde de organisatie het ISO 9001-certificaat en sinds 2007 HKZ.

Mensen met een verstandelijke beperking zijn volwaardige burgers en participeren in de samenleving, worden als zodanig gerespecteerd en kunnen gebruikmaken van bestaande maatschappelijke faciliteiten. Mensen met een verstandelijke beperking die aangeven daaraan behoefte te hebben, worden aanvullende woon- en werk-/dagbestedingsmogelijkheden geboden vanuit de opvatting: 'gewoon wat kan, speciaal wat moet'. De benodigde zorg en diensten worden door de Stichting Arduin zo verleend dat mensen met een verstandelijke beperking:

 • zelf keuzes kunnen maken voor hun levensomstandigheden en persoonlijke toekomst; wonen, werken, leren en recreŽren
 • behandeld en benaderd worden met respect en waardigheid
 • kunnen deelnemen aan de samenleving
 • ondersteuning†krijgen die uitgaat van hun mogelijkheden en door middel van deze hulp mogelijkheden verder ontwikkelen en oefenen
 • relaties kunnen opbouwen en onderhouden met anderen

Zelfbepaling en ontplooiing zijn hierbij belangrijke begrippen om de mens met een verstandelijke beperking deelgenoot te laten zijn van een inclusieve samenleving.

Meer lezen? Zie http://www.arduin.nl

Werken bij Arduin

Stichting Arduin heeft regelmatig vacatures voor Gastvrouwen en -heren, die cliŽnten ondersteunen in het huishouden, en voor Supportwerkers (minimaal niveau 4, zoals MMZ4, SPW4 en Verpleegkundige 4) die in een woning, dagbesteding of een bedrijf cliŽnten ondersteunen.

Kijk voor de actuele vacatures op de banenkrant op de site van Arduin,†of neem contact op met een van de personeelsfunctionarissen.

Leren bij Arduin

Werken en Leren:

* MMZ 4, Supportwerker bij Arduin met Scalda

* Verpleegkundige verkort niveau 4

Stage:

* Helpende zorg en welzijn†niveau 2 BOL

* Verzorgende (IG) niveau 3†BOL

* Verpleegkundige niveau 4†BOL†

* Sociale dienstverlening BOL†

* Sociaal pedagogisch werker, niveau 3 en 4 BOL

* Medewerker Maatschappelijke Zorg (gehandicapten) niveau 3 en 4 BOL

* MBO Social Work

* HBO Verpleegkundige Bachelor of Social Work Human Resource Management†

Overige mogelijkheden

Bij Arduin kun je ook terecht voor onder andere de eigen opleiding Supportwerker BBL, niveau 4 (erkend SPW 4)†en voor Sociaal Juridisch Medewerker BOL. Arduin heeft ook een groot aanbod interne (kortdurende) cursussen.††Volg je een andere opleiding en zoek je een stageplaats? Informeer gerust!

Ligging en bereikbaarheid

Zeeland

Extra informatie

Berichten

  Postadres
  Arduin
  Postbus 85
  4330 AB Middelburg

  Bezoekadres
  Arduin
  Seissingel 4
  4333 GV Middelburg

  Contactgegevens
  Isabella Goeree, Maurits van Luijk, Vivian Karelse (personeelsfunctionarissen)
  E-mail:
  Website: http://www.arduin.nl
  Telefoon: 0118-434500
  Fax: 0118-434599

  Arduin