Vacatures

Vrijwilligerswerk
Terug naar overzicht Solliciteer

Criteria

Functiegebied:

Paramedisch / medisch ondersteunend


Opleidingsniveau:

WO


Uren:

25 t/m 32 uur

33 t/m 36 uur


Werkveld:

Verpleging en verzorging


Contactgegevens

Adres:

SVRZ

Koudekerkseweg 143

4335 SM Middelburg

Nederland


Postadres:

Koudekerkseweg 143

4330 AC Middelburg

Nederland


088-8871010


werkenbijsvrz.nl

Vacaturenummer:

VA202101050004

Eerste Geneeskundige - Specialist Ouderengeneeskunde

SVRZ - Medische dienst

Einddatum: dinsdag 02 februari 2021

Binnen de medische dienst van SVRZ is er een vacature voor een eerste geneeskundige die tevens deels werkzaam is als praktiserend specialist ouderengeneeskunde op een van onze locaties. Over de precieze verdeling van de uren worden afspraken gemaakt. Het betreft een contract voor 28 tot 36 uur per week.

SVRZ is een VVT-organisatie in Zeeland die een breed pakket biedt aan verpleeghuiszorg, zoals somatische zorg, dementiezorg, waaronder zorg voor mensen met dementie met zeer ernstig probleemgedrag en dementie op jonge leeftijd, geriatrische revalidatiezorg, palliatieve zorg, zorg voor mensen met de ziekte van Huntington of Korsakov en inzet in de 1ste lijn. Er wordt multidisciplinair samengewerkt en een multidisciplinair behandelplan vormt de leidraad voor de behandeling van de cliënt.

Taken en verantwoordelijkheden

Binnen de vakgroep van specialisten ouderengeneeskunde (en artsen) fungeer je als primus inter pares. In deze ‘representatieve’ rol treed je op namens de vakgroep en stimuleer en ondersteun je de vakgroep bij hun deskundigheidsbevordering, beroepsmatig handelen en professionele verantwoordelijkheid. Je draagt bij aan een effectieve vakmatige afstemming en intercollegiale toetsing. Als vakgroepvoorzitter vervul je een belangrijke rol bij de totstandkoming van SVRZ-breed medisch beleid. Naar de collega’s binnen de medische dienst wordt vooral een coachende, verbindende rol verwacht.

De medische dienst staat onder leiding van het hoofd medische dienst, die de personele, materiële en financiële aspecten voor haar rekening neemt. Als 1e geneeskundige lever je een bijdrage aan de leiding van de medische dienst. Je signaleert knelpunten in de (medische) zorg en onderneemt/ initieert in afstemming met het hoofd medische dienst actie om deze op te lossen. Je beschikt hiervoor over goede communicatieve vaardigheden.

GEVRAAGD

  • Geregistreerd als specialist ouderengeneeskunde
  • Coachende stijl van leidinggeven

AANBOD

  • Salaris wordt in overleg vastgesteld
  • Vergoeding van bijvoorbeeld extra reiskosten of verhuiskosten
  • Contract voor onbepaalde tijd, met functioneel proefjaar
  • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
  • Lidmaatschap beroepsvereniging Verenso
  • Digitaal behandeldossier (Ysis wordt momenteel geïmplementeerd)