Vacatures

Vrijwilligerswerk
Terug naar overzicht Solliciteer

Criteria

Dienstverband:

Tijdelijk met kans op vast


Opleidingsniveau:

WO


Uren:

17 t/m 24 uur


Contactgegevens

Adres:

Emergis

Oostmolenweg 101

4481 PM Kloetinge

Nederland


Postadres:

Postbus 253

4460 AR Goes

Nederland


0113-267000


www.emergis.nl

Vacaturenummer:

VA202208040006

Basisarts Verslavingszorg

Emergis - Kloetinge

Einddatum: vrijdag 19 augustus 2022


“In de hele keten van verslavingszorg werken we heel nauw samen met elkaar. We werken vanuit één zorgprogramma. Dat zorgt voor overzicht en verbinding. Met elkaar zoeken we naar wat werkt en gaan we niet uit van wat hoort of moet. Spreekt jou dit aan? Dan nodigen we je van harte uit om kennis te komen maken!” Jolanda van den Dongen, manager Verslavingszorg.


Jouw werkplek

Emergis is een brede maatschappelijke organisatie voor mentale gezondheid en welzijn. Jaarlijks ondersteunen we zo’n 13.000 mensen met uiteenlopende uitdagingen op het gebied van mentale gezondheid, verslaving, wonen, werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassen en ouderen. Dat gebeurt door ongeveer 1.400 medewerkers op vijftig locaties in Zeeland. We werken bij mensen thuis, in (mentale) gezondheidscentra, huisartsenpraktijken, wijkcentra, klinieken, beschermende woonvormen, opvanglocaties en werkleerbedrijven. Steeds minder afhankelijk van tijd en plaats en zo digitaal mogelijk in alles wat we doen.

Verslavingszorg is een specialisme dat vele complexe vraagstukken met zich mee brengt op individueel niveau, maar zeker ook op maatschappelijk gebied. De complexiteit enerzijds en de omvang van verslavingsproblematiek in de samenleving anderzijds vergen een slagvaardige en flexibele inzet. Samenwerking is daarbij het belangrijkste vereiste om zowel op cliëntniveau als op het niveau van de samenleving een effectieve bijdrage te kunnen leveren aan oplossingen.

Visie van het zorgonderdeel verslavingszorg:
Wij staan voor het bieden van hulp en ondersteuning aan cliënten met een verslavingsprobleem en eventuele co morbiditeit. Bij voorkeur op het moment dat zij daar zelf aan toe zijn, soms omdat het niet anders kan middels de Wet verplichte ggz (Wvggz) of op forensische titel. Wij bieden zorg op de meest passende manier met inzet van ervaringsdeskundigheid. Zorg op maat waarbij oog is voor de persoon, de krachten en kwetsbaarheden, de omgeving en de wensen van de cliënt. Wij gaan hierbij uit van het bio-psycho-sociale model.

Verslavingszorg bestaat uit de volgende teams:

 • Bemoeizorg voor mensen met een verslaving (Social Case Management)
 • Beschermd Wonen voor mensen met een actuele verslaving en mensen die tijdelijk extra begeleiding nodig hebben om terugval te voorkomen
 • Twee klinieken (Dubbele diagnose kliniek gesloten en open setting en de Verslavingszorgkliniek open setting)
 • Ambulante behandeling ( verdeeld over 2 grotere teams binnen heel Zeeland)

We zoeken een basisarts in loondienst die de komende jaren samen met ons wil bouwen aan de verdere ambulantisering, digitalisering, profilering van verslavingszorg en kennis wil delen binnen Zeeland.


Jouw werkzaamheden

Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend met aandacht voor de somatische vragen rondom de behandeling van verslaving:

 • Je geeft, in nauwe samenwerking met je collega’s vorm aan de somatische zorg binnen heel Verslavingszorg;
 • Je voert somatisch onderzoek, consultaties en behandelingen uit;
 • Je begeleidt/adviseert verpleegkundigen/begeleiders, behandelaren, cliënt, diens naasten en verwijzers in het uitvoeren van het somatisch beleid;
 • Je levert een actieve bijdrage in de psycho-educatie van cliënten;
 • Je ontvangt supervisie van de verslavingsarts en/of psychiater;
 • Je werkt nauw samen in de verschillende multidisciplinaire teams.

Jouw profiel

Wij zoeken iemand die langdurig wil bouwen aan de keten van Verslavingszorg binnen Emergis en binnen Zeeland. Iemand die goed om kan gaan met innovaties, verwijzers kan voorlichten en kan meenemen in de aanpak van positieve gezondheid bij deze doelgroep.

Daarnaast herken jij jezelf in dit profiel:

 • Je bent BIG-geregistreerd arts;
 • Je hebt ervaring en/of affiniteit met verslavingszorg;
 • Je bent creatief, flexibel, communicatief vaardig en bent stressbestendig.
 • Je bent digitaal vaardig en zet E-health ondersteunende modules in tijdens de behandelingen waar het passend is
 • Je bent op de hoogte van passende richtlijnen en protocollen m.b.t. verslavingszorg en kunt deze goed verwoorden en uitdragen binnen Emergis, bij de cliënten, diens naasten en verwijzers.

Jouw voordeel

Als je werkt als Basisarts bij Emergis maak je deel uit van een organisatie met korte lijnen die gelooft in bevlogen medewerkers die voldoende ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Wij bieden je:

• Een platte en laagdrempelige organisatie waar het gewaardeerd wordt wanneer je mee wilt denken;
• Een functie in schaal FWG 65. Het salaris begint met € 3760 en eindigt op € 5734 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek;
• De functie valt onder de cao GGZ. Dit betekent voor jou o.a. de volgende voordelen: eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, collectieve zorgverzekering;
• Uitstekende administratieve ondersteuning waardoor je vooral bezig kunt zijn met het verlenen van zorg;
• Diverse scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden, waaronder een breed aanbod aan e-learning.


Ga jij de uitdaging aan als Basisarts Verslavingszorg

Neem voor meer informatie contact op met Jolanda van den Dongen Manager Verslavingszorg via 06 10313195 Heb je interesse? Klik dan op 'direct solliciteren'.

De vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. In eerste instantie hebben boventallige medewerkers en re-integratiekandidaten binnen Emergis voorrang, vervolgens interne kandidaten en daarna externe kandidaten (vrijwilligers, stagiairs en inleenkrachten binnen Emergis behoren ook tot de externe kandidaten). Doordat we deze volgorde hanteren kan het zijn dat het langer duurt voordat je een reactie van ons ontvangt.