Vrijwilligerswerk

Vacatures
Terug naar overzicht Solliciteer

Criteria

Functiegebied:

Maatschappelijk / sociaal cultureel werk


Opleidingsniveau:

MBO 4


Uren:

0 t/m 8 uur


Werkveld:

Welzijn & maatschappelijke dienstverlening


Contactgegevens

Adres:

Stichting Welzijn Veere

Schoolstraat 4

4356 BX Oostkapelle

Nederland


Postadres:

Schoolstraat 4

4356 BX Oostkapelle

Nederland


0118 583687


welzijnveere.nl

Vrijwilligerswerknummer:

VR202303060001

Welzijn Veere zoekt 2 bestuursleden

Stichting Welzijn Veere - Welzijn Veere

Einddatum: woensdag 05 april 2023

Via burenhulp organiseren we dat inwoners elkaar vrijwillig helpen bij praktische

zaken. Voor advies kunnen getrainde vrijwillig burgeradviseurs op huisbezoek

komen. Waar meer hulp nodig is kan een beroep worden gedaan op de

welzijnswerkers in de kern. Zij kunnen via Welzijn op Recept ondersteuning

bieden, maar weten ook de weg naar andere hulpverleningsorganisaties.

Om mensen te laten participeren in de maatschappij faciliteren wij gezamenlijke

maaltijden in diverse kernen, welzijnsactiviteiten (van jong tot oud) en digitale

ondersteuning. We stimuleren een gezonde leefstijl en actief en in beweging

blijven.

Wij helpen statushouders te integreren en participeren in de Veerse samenleving.

We leren hen ook de Nederlandse kernwaarden in participatieverklaringstrajecten.

Begeleiding van jongeren vindt plaats via ons ambulant jongerenwerk en de

ondersteuning aan de Jeugdraad Veere. Podium-Z biedt jongeren de mogelijkheid

om met elkaar muziek te maken.

Voor vragen over vrijwilligerswerk kunnen zowel vrijwilligers als vrijwilligersorganisaties

bij ons terecht. Via onze vrijwilligersvacaturebank brengen we de

Veerse vrijwilligersvacatures onder de aandacht.

Preventieve huisbezoeken, onafhankelijke cliëntondersteuning en

dementievriendelijke omgeving zijn projecten die samen met andere hulp- en

zorgorganisaties worden uitgevoerd.

Oekraïnse vluchtelingen ondersteunen we bij het integreren en participeren in de

Veerse kernen.

Bij Welzijn Veere werken tien medewerkers: 7 welzijnswerkers, 2 administratief

medewerkers en 1 directeur. Daarnaast zijn er ongeveer 375 vrijwilligers actief bij

Welzijn Veere.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en is eindverantwoordelijk

voor de realisatie van de organisatie-doelstellingen, de strategie, de financiën, en

ook voor de naleving van wet- en regelgeving. Het bestuur vergadert ongeveer één

keer per 2 maanden. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de organisatie

gedelegeerd aan de directeur.

Wegens het vertrek (op termijn) van twee van de vijf bestuursleden is de stichting

op zoek naar 2 bestuursleden. Van hem/haar wordt onder meer verwacht:

• Algemeen bestuurlijke kwaliteiten

• Affiniteit met de doelstelling en het werk van Welzijn Veere

• Kennis van wat er in de Veerse samenleving speelt

• Kennis en ervaring op het gebied van het sociaal domein strekt tot aanbeveling

Kandidaten zijn bij voorkeur woonachtig in de gemeente Veere. Bij gelijke

geschiktheid gaat, in verband met de samenstelling van het bestuur, de voorkeur

uit naar vrouwelijke kandidaten.

Meer informatie is te vinden op onze website www.welzijnveere.nl.

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter

van het bestuur, de heer W.J. van Tatenhove, telefoon 0118-596080.

Heeft u interesse in deze bestuursfunctie, dan nodigen wij u graag uit om

schriftelijk (of per e-mail: info@welzijnveere.nl) te reageren voor 1 april 2023.

Bestuur Stichting Welzijn Veere, Schoolstraat 4, 4356 BX Oostkapelle

Reageren?
Stuur ons je CV met motivatie via onderstaande solliciteer-button.