Disclaimer

ZZ.nl is een product van Stichting Viazorg, werkgeversorganisatie in zorg en welzijn in Zeeland (www.viazorg.nl).

Fouten of gebreken op ZZ.nl

Wij hebben de vacaturewebsite ZZ.nl zorgvuldig opgezet. Desondanks kan het gebeuren dat er ergens een fout is ingeslopen. Mocht je ergens een fout tegenkomen, laat het ons weten, dan kunnen wij dit voor je aanpassen!

Links
Op ZZ.nl proberen wij zo volledig mogelijk te zijn. Daarvoor linken we door naar andere websites, organisaties of pagina’s binnen onze websites. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites ligt bij de beheerders hiervan. Mocht een link op onze website niet werken of niet juist zijn, dan horen we dat graag.

Vragen?
Heb je vragen over ZZ.nl of suggesties? Neem dan contact op met ZZ.nl via zz@viazorg.nl.