Archief

woensdag 30 oktober 2019

Presentatie magazine ‘Zeeland in de praktijk’

In de Zeeuwse zorg- en welzijnssector zijn de komende jaren meer dan 1300 mensen nodig. De sector werft gezamenlijk kandidaten, ook van buiten Zeeland. Dat doen ze onder meer met het magazine ‘Zeeland in de praktijk’, dat dinsdag 8 oktober 2019 is gepresenteerd.

Het magazine is één van de onderdelen van de werving van personeel door de 14 aangesloten werkgevers en koepelorganisaties in de zorg. Doel is het op de kaart zetten van de gehele sector zorg en welzijn in Zeeland zodat potentiële kandidaten interesse krijgen om hier te komen wonen en werken. Een aanzienlijk deel van de vacatures is voor academici. Deze specialisten zijn vooral buiten Zeeland te vinden omdat hier geen medische faculteit of universiteitsziekenhuis is. Daarom zijn veel inspanningen gericht op het werven van personeel buiten Zeeland.

Magazine ‘Zeeland in de praktijk’

Afgelopen weekend verscheen een bijlage bij het blad Arts en Auto. Via de bijlage kunnen geïnteresseerde medici het magazine ‘Zeeland in de praktijk’ aanvragen. Het magazine, van hoofdredacteur en uitgever Nelleke Launspach, bevat informatie over wonen en leven in Zeeland en ook informatie over het werken in de zorg- en welzijnssector hier. Ook komen ‘boomerang’ Zeeuwen, Zeeuwen die na lange tijd elders zijn teruggekeerd en ‘nieuwe Zeeuwen’ aan het woord.

In twee dagen tijd hebben al bijna 700 geïnteresseerden zich aangemeld om het magazine te ontvangen. Wanneer je jezelf aanmeldt om het blad te ontvangen, kun je ook opgeven of je meer informatie wilt ontvangen over banen, wonen en leven in Zeeland. Zo komen en blijven we online in contact met mensen die potentieel interesse hebben om in Zeeland te werken of wonen.

De ervaringen met deze zorgcampagne en het format van het magazine kunnen gebruikt worden voor het aantrekken van talent voor andere sectoren waar een tekort aan arbeidskrachten is.

Aan het magazine werkten mee: CZ Zorgkantoor, Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCo), NucleusZorg, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Ter Weel, SVRZ, Emergis, Allévo, ziekenhuizen Adrz en ZorgSaam, Provincie Zeeland, Viazorg en het Expatcenter Zeeland.

De zorgcampagne is mogelijk gemaakt door een bijdrage van CZ Zorgkantoor, Viazorg, de Provincie en het ministerie van VWS en LNV (uit de Regio Deal).

Werkzoekenden die overwegen in Zeeland te komen wonen kunnen het magazine aanvragen via https://www.zeelandlandinzee.nl.