Archief

woensdag 30 oktober 2019

Start training Ambassadeurs van de Zorg voortgezet onderwijs

Op donderdag 24 oktober zijn vier studenten van HZ University of Applied Sciences en Scalda en twee medewerkers van SVRZ gestart met de regionale training van Ambassadeur voor de Zorg op het kantoor van Viazorg in Goes. Op donderdag 7 november volgen zij de laatste training en kunnen de Ambassadeurs worden ingezet op het voortgezet onderwijs in Zeeland.

Ambassadeurs van de Zorg is een landelijk initiatief van CNV Jongeren dat gestart is in februari 2019. Met dit project laat CNV Jongeren toekomstige studenten op het vmbo en havo zien hoe divers, waardevol én leuk het werken in de zorg- en welzijnssector kan zijn. Dit doen zij door enthousiaste jongeren, tussen de 17 en 30 jaar, op een professionele manier hun verhaal te laten vertellen. Deze Ambassadeurs van de Zorg zijn studenten of werkenden en worden hier speciaal voor getraind. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS, als onderdeel van het Actieprogramma Werken in de Zorg.

Unieke kans

Het ambassadeurschap is niet nieuw voor de regio Zeeland. Al sinds 2014 zijn er ambassadeurs zorg en welzijn actief die gastlessen op scholen verzorgen. Viazorg ziet dit project echter als een unieke kans om zo het ambassadeurschap binnen Zeeland een extra impuls te geven en ondersteunt dit initiatief van CNV Jongeren van harte.