Zorginitiatief KOG center

Contactgegevens

Bezoekadres:

Zorginitiatief KOG center

Dirk dronkersweg 8

4462 GA Goes

Nederland


Postadres:

Dirk dronkersweg 8

4462 GA Vlissingen

Nederland


0638590466


www.activiteitenkogcenter.nl
Aangesloten werkgever

Zorginitiatief KOG center

KOG center is een leerwerkbedrijf/leerdagbesteding waar jongeren vanaf 14 jaar worden opgevangen die vastlopen in het onderwijs en volledig of gedeeltelijk thuis komen te zitten.Dit kan verschillende oorzaken hebben. Belangrijk is om deze jongeren uit hun sociaal isolement te halen en in kleine stappen op zoek te laten gaan naar toekomstperspectief.

Samen maken we een plan voor de toekomst, hierbij leggen we de focus op de talenten en interesses van de jongeren. We werken in kleine stapjes naar succesmomenten toe en hopen op die manier de jongeren meer zelfvertrouwen en eigenwaarde aan te leren. In samenwerking met de betrokken instanties onderzoeken we of onderwijs nog mogelijk is, of dat we een stap richting de arbeidsmarkt gaan zetten.

KOG center biedt daarnaast begeleiding aan jong volwassenen die langer de tijd nodig hebben om hun talenten te ontwikkelen en/of een stuk zelfstandigheid te trainen. We werken daarbij aan concrete doelen en een plan voor de toekomst.

Als laatste biedt KOG center dagbesteding aan volwassenen en ouderen waarbij terugkeer naar de arbeidsmarkt niet meer mogelijk is, of waar de mogelijkheden nog onderzocht worden.

De kracht van KOG center is dat we een klein team zijn, waarbij de lijntjes kort zijn er geen vergadercultuur heerst, alle tijd naar de doelgroep gaat. We denken in mogelijkheden, out of te box, waardoor er bijzondere projecten ontstaan. Dit heeft als gevolg dat onze doelgroep zich vaak sneller dan verwacht ontwikkelt en waardoor het doorstroompercentage er hoog is.

KOG center staat voor ontwikkeling in kleine stappen, en in je eigen tempo. Talent en interesse staat voorop! KOG center, omdat ontwikkelen leuk is!