Thomashuis Middelburg

Contactgegevens

Bezoekadres:

Thomashuis Middelburg

Francois Rijckhalspad 2

4336 DZ Middelburg

Nederland


Postadres:

Francois Rijckhalspad 2

4336 DZ Middelburg

Nederland


06212348988


thomashuis.nl/middelburg
Niet aangesloten werkgever

Thomashuis Middelburg

Thomashuis Middelburg is een kleinschalige woonvoorziening waar 9 mensen wonen met een verstandelijke beperking. Het is een  samengestelde groep met uiteenlopende niveaus en begeleidingsbehoeften. Zorgondernemers Nel en Frans wonen met de bewoners op een zo gewoon mogelijke manier samen.

Met een klein team medewerkers (begeleiders) verlenen ze persoonlijke zorg en ondersteuning aan bewoners in de leeftijd van 24 tot 44 jaar.

 zie ook onze website   thomashuis.nl/middelburg