Nucleuszorg B.V.

Contactgegevens

Bezoekadres:

Nucleuszorg B.V.

Vlietstraat 12

4535 HA Terneuzen

Nederland


Postadres:

Vlietstraat 12

4535 HA Terneuzen

Nederland


0115 - 643 002


www.nucleuszorg.nl
Aangesloten werkgever

Nucleuszorg B.V.

Nucleuszorg wil voorzien in de best mogelijke zorg voor patiënten in Zeeuws-Vlaanderen met een acceptabele werkdruk voor huisartsen en medewerkers.
Huisartsenpraktijken ontzorgen op het terrein van bedrijfsvoering, digitalisering en telefonie. 
Optimale belangenbehartiging voor de leden van de coöperatie en het onderhouden van een goede relatie tussen huisartsen onderling en met de stakeholders (belanghebbenden) ten behoeve van de eerstelijnszorg (zorg waarvoor geen verwijzing nodig is) in Zeeuws-Vlaanderen.
Deskundigheid bevorderen door het aanbieden en organiseren van scholingen voor triagisten, huisartsen en zorgmedewerkers in de huisartsenpraktijk.