Stichting Intervence

Contactgegevens

Bezoekadres:

Stichting Intervence

Roozenburglaan 89

4337 JB Middelburg

Nederland


Postadres:

Roozenburglaan, 89

4337 JB Middelburg

Nederland


0118677600


www.intervence.nl
Aangesloten werkgever

Stichting Intervence

Intervence is de Gecertificeerde Instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in Zeeland.  We versterken gezinnen en beschermen kinderen tegen een onveilige thuissituatie of tegen zichzelf. Want ieder kind heeft recht op een veilig en vertrouwd thuis.

Wij vinden dat de opvoeding van het kind het beste gebeurt door ouders binnen het gezin. De eigen kwaliteiten van het gezin staan voorop. Het kind, de (pleeg)ouders/verzorgers en het sociale netwerk vormen in onze integrale aanpak de basis en daarmee een cruciale rol voor verdere stappen.

Onze missie

Kort maar krachtig. Drie woorden: ieder kind veilig!

Dát is ons streven. Het liefst blijvend. Staat die veiligheid ter discussie? Erger nog: is die veiligheid weggevallen? Of is de ontwikkeling van het kind in gevaar? Dan komen wij in actie! Wij zetten al onze expertise en ervaring in om het tij te keren. Een serieuze taak waar moed en passie voor nodig is.