Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland

Contactgegevens

Bezoekadres:

Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland

Dokter Maasstraat 4

4486 BW Colijnsplaat

Nederland


Postadres:

Dokter Maasstraat 4

4486 BW Colijnsplaat

Nederland


0113 24 09 00


www.cleijenborch.nl
Aangesloten werkgever

Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland

Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland levert zorg in Zorgcentrum Cleijenborch te Colijnsplaat en welzijnsdiensten in Amaliahof te Wissenkerke. Bovendien bieden wij zorg thuis en huishoudelijke hulp/zorg, alarmering en Tafeltje Dekje op heel Noord-Beveland.

Ons doel is het bieden van een omgeving die zoveel mogelijk aansluit op het eigen leven van onze cliënten, zodat zij hun leven op de door hen gewenste wijze kunnen voortzetten. Wij streven naar een klantgerichte benadering en behandeling: de mogelijkheden, wensen en behoeften van onze cliënten vormen hiervoor te allen tijde het uitgangspunt. Wij staan voor kwalitatief goede zorg- en dienstverlening, waarin de cliënt centraal staat. Dit betekent dat de cliënt maximale invloed heeft op zijn eigen leven en de zorg en ondersteuning die hij daarbij nodig heeft. Wij werken vraaggericht met competente, deskundige medewerkers vanuit kleinschalige teams. Familie en mantelzorg worden actief betrokken bij de zorg- en dienstverlening. Cliënten en hun familie weten waar ze op kunnen rekenen op basis van heldere afspraken die we met elkaar maken. Wij gaan de relatie met onze cliënten aan vanuit gelijkwaardigheid en gastvrijheid.Wij verrichten onze werkzaamheden op algemene grondslag en maken geen onderscheid naar levensovertuiging of maatschappijbeschouwing.