Zeeuwse Zorgschakels

Contactgegevens

Bezoekadres:

Zeeuwse Zorgschakels

Hermesweg 9

4382 ND Vlissingen

Nederland


Postadres:

Hermesweg 9

4382 ND Vlissingen

Nederland


0118-851416


www.zeeuwsezorgschakels.nl
Aangesloten werkgever

Zeeuwse Zorgschakels

Zeeuwse Zorgschakels is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor een goede samenhang in ketenzorg. De stichting wordt gedragen door nagenoeg alle zorgaanbieders in Zeeland, de beide ziekenhuizen en huisartsen.

Binnen de stichting zijn ondergebracht:

  • Het netwerk palliatieve zorg (Zeeuws breed)
  • Het  netwerk hersenletsel (CVA en NAH)  (Zeeuws breed)
  • De ketenzorgprogramma's voor dementie van Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en de Oosterschelderegio
  • Casemanagement dementie: vanuit de stichting ondersteunen en begeleiden casemanagers in nauwe samenwerking met huisartsen mensen met (een vermoeden van) een diagnose dementie.


Naast deze netwerken en ketens ondersteunt en (bege)leidt Zeeuwse Zorgschakels verschillende samenwerkingsprojecten.