Zeeuwse Huisartsen Coöperatie

Contactgegevens

Bezoekadres:

Zeeuwse Huisartsen Coöperatie

Eendvogelstraat 1A

4451 DR Heinkenszand

Nederland


Postadres:

Eendvogelstraat 1A

4451 DR Heinkenszand

Nederland


0612560644


zhco.nl
Aangesloten werkgever

Zeeuwse Huisartsen Coöperatie

De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie is een doelmatige, toegankelijke, transparante en proactieve organisatie van, voor en door alle huisartsen. De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie draagt zorg voor een optimale ondersteuning van de (apotheekhoudende) huisartsen en borging van het eigen karakter en de toegankelijkheid van de huisartsenzorg. Op professionele basis vindt facilitering van en samenwerking met partners in de eerste en de tweede lijn plaats, waarbij de eigenstandigheid van huisartsen het uitgangspunt vormt. De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie signaleert ontwikkelingen die relevant zijn voor het werken in de eerste lijn of die bijdragen aan de kwaliteitsbevordering en werkt daartoe plannen uit. Binnen de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie wordt het beleid bepaald door huisartsen en is er ruimte voor inbreng vanuit andere partijen binnen de eerste lijn.